Najstarejši opečni tlakovec najden na območju Slovenije

Ob murskosoboški gramoznici našli kos slovanskega tlakovca.

V eni od slovanskih zemljank so našli opečni tlakovec, pravokotne oblike z okrasom valovnice. Tlakovec je bil naknadno položen na rob preproste jame, ki je nastala v prvi polovici 7. stoletja, okoli pa ni bilo nobenih podobnih najdb, ki bi nakazovale namen uporabe tega tlakovca. Branko Kerman, muzejski svetovalec Pomurskega muzeja v Murski Soboti je povedal, da kljub več kot 100 odkritim slovanskim objektom, takega odkritja do sedaj še ni bilo. (Vir: Vestnik.si. Fotografije: Branko Kerman.)


Glineni tlakovec
Star opečni tlakovec