Klinker Ljubečna

Industrijska opekarna na Ljubečni

Leta 1970 se je Ullmannova opekarna v Celju združila s Sodinovo. Leta 1972 pa so dozidali sodoben obrat Ljubečna II. s kapaciteto 24 milijonov opečnih enot v eni izmeni letno. Leta 1975 so v opekarnah Ljubečna izročili namenu novo tovarno Klinker keramičnih ploščic. 

Ljubečna je bila ena največjih proizvajalcev opeke v letih od 1970 do 1980. Bila je druga po velikosti, za največjo Goriško opekarno. Oktobra leta 2008 je Opekarna na Ljubečni prenehala delovati. 


Industrijska opekarna na Ljubečni

Notranjost industrijske opekarne na Ljubečni

V obdobju med leti 1970 in 1980 sta nastali dve liniji. Prva linija so bili opečni izdelki, druga linija pa klinker keramične ploščice.

Proizvodnja klinker keramičnih ploščic je bila nadgradnja. Z njimi so prišli v višji cenovni razred v Jugoslaviji. Za klinker keramične ploščice je značilno, da imajo rustikalni videz, so odporne proti mrazu in predvsem namenjene za zunanjo uporabo za tla in fasade. Bile so zelo iskan proizvod. Z njimi so opremili celo Jugoslavijo (20-milijonski trg). 

Kapaciteta je bila 2000 kvadratnih metrov na dan. S ploščicami so razširili trg izven Slovenije. Izvažali so jih v Jugoslavijo, Rusijo, Češko in Italijo. 

Strojna izdelava opeke

Sestava gline je morala biti ustrezna, bodisi klinker ploščicam bodisi klasičnim opekam. Klasična opeka se je žgala med 800 do 900 °C, klinker ploščice pa čez 1000 °C. Glina mora pri teh temperaturah ostati stabilna.

Leta 1995 je opekarna na Ljubečni še delovala uspešno. Zaposlenih je bilo še 250 ljudi. Po letu 2000 se je stvar malo spremenila. Z manjšimi investicijskimi posegi bi še vedno lahko delovala manjša proizvodnja. Od leta 2008 te proizvodnje ni več.

Upognjena klinker ploščice Ljubečna

Upognjena klinker ploščica Ljubečna.

Klinker ploščica Ljubečna

Klinker ploščica Ljubečna.

Ciglarski muzej in Cigonce Mehulj

Da ta pomembna zgodovinska obrt kraja ne bi šla popolnoma v pozabo, so v gasilskem domu na Ljubečni leta 2012 odprli ciglarski in gasilski muzej. 

Opekarna Hojnik, kot edina še delujoča opekarna, pa izvaja prikaz ročne izdelave opeke. 

Ciglarski in gasilski muzej Ljubečna.

Prispevek je povzet po raziskovalni nalogi z naslovom Zgodovina opekarstva na Ljubečni in v bližnji okolici, avtorjev Dejana Cenclja in Tamare Teršek (2018). Avtorjema se zahvaljujemo za podatke in slikovno gradivo.